... Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki ... - Angela Carter